Συνεργαζόμενοι Φορείς

Αυγούστου 24, 2012

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων από την αρχή της ίδρυσής του επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς  φορείς.Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να γίνει μια σύντομη αναφορά στους υποστηρικτές, ώστε να γίνει αντιληπτή η δυναμική του Ινστιτούτου και η προσπάθειά του να αναδείξει τις δράσεις του σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδος

Στρατιωτική Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Στρατιωτική Σχολή Ικάρωνν

 

Ευρωπαϊκά Όργανα

Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς

Γαλλικό Ινστιτούτο

Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων

 

Επιστημονικά Περιοδικά και Ειδησεογραφικές Ιστοσελίδες

Foreign Affairs Hellenic Edition

Euractiv.gr

Newn.gr

University Press

 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Bringing Europeans Together Association-ΒΕΤΑ

ΠΛΑΤΩ

 

 

European Forum

Διάλογος για την Ευρώπη

Youth 4 Europe