Παρουσίαση του Policy Paper για το Μεταναστευτικό στις Βρυξέλλες

Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του Pilot Activity, καθώς και της προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου Reinventing Solidarity Raising Tolerance- RESTART, εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων- I.R.T.E.A. πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, μέσω της ιδιότητας του φορέα ως Think Tank στον Ευρωπαϊκό Θεσμό, με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου.
Αναλυτικότερα, την Τρίτη 30 και Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018, εκπρόσωποι του I.R.T.E.A. επισκέφτηκαν τα γραφεία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, της κας Ελίζας Βόζεμπεργκ, του κου Γεώργιου Γραμματικάκη, καθώς και του κου Μιλτιάδη Κύρκου, με στόχο την παρουσίαση του Policy Paper που διαμορφώθηκε έπειτα από τη διεξαγωγή του συνόλου των δραστηριοτήτων του Έργου RESTART. Οι Ευρωβουλευτές, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και σε προηγούμενες φάσεις του Έργου, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις επισκέψεις σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Pilot Activity, αλλά και για τις αποφάσεις που λήφθηκαν στα πλαίσια της Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους συμμετέχοντες.
Στο Policy Paper που παρουσιάστηκε περιέχονται οι προβληματισμοί των νέων σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα όπως αυτοί παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων του RESTART, τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, αλλά και προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων, καθώς και καλύτερης διαχείρισης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι Ευρωβουλευτές τόνισαν την ωφελιμότητα και τη σημαντικότητα της υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης και σχηματισμού του Policy Paper, καθώς με τον τρόπο αυτό γίνεται ασφαλής και ευρεία ενημέρωση περί της αντιμετώπισης του Προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα, ενώ, παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στους νέους να εκφράσουν την άποψή τους και να προτείνουν λύσεις πάνω σε ένα καίριο και σημαντικό εθνικό και ευρωπαϊκό ζήτημα που χρήζει ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης.
Επιπροσθέτως, οι εκπρόσωποι του I.R.T.E.A. παρευρέθηκαν στο συνέδριο “Busting some myths” με τον Ευρωβουλευτή Μ. Κύρκο και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Claude Moraes που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιανουαρίου και αφορούσε το Προσφυγικό Ζήτημα. Στα πλαίσια του συνεδρίου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ομιλίες Ευρωβουλευτών, να παρακολουθήσουν σχετικά ντοκιμαντέρ, να ενημερωθούν για τις νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, αλλά και να συζητήσουν με συνεργαζόμενους φορείς και παρευρισκόμενους και να τους ενημερώσουν το Policy Paper του Έργου RESTART.