Προκήρυξη (1) θέσης εργασίας IT Assistant μερικής απασχόλησης

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. αποτελεί έναν καινοτόμο και ισχυρό Ακαδημαϊκό Think-Tank για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα εξέλιξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού, του επιχειρηματικού κόσμου, της πολιτικής και της κοινωνίας. Το πιο σημαντικό για το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. είναι να παράγει έργο αντάξιο των απαιτήσεων της εποχής και να βοηθήσει τους νέους, να διευρύνουν την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα και να περάσουν από τη θεωρία στην εφαρμογή της επιστήμης τους μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ., προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των δράσεων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται και υλοποιεί, προκηρύσσει (1) θέση εργασίας μερικής απασχόλησης συνολικής διάρκειας 6 μηνών από 01 Δεκεμβρίου 2017 και δυνατότητα ανανέωσης, κατόπιν αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα κάτωθι στη διεύθυνση hr.irtea@gmail.com αναγράφοντας ως θέμα: CV– IT ASSISTANT, έως τις 15 Νοεμβρίου 2017.

 1. Βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες)
 2. Σύντομο Κείμενο-Cover Letter στα αγγλικά/ελληνικά (μέγεθος 300500 λέξεις) στο οποίο θα εκθέτουν τους λόγους που θεωρούν πως είναι κατάλληλοι για την κάλυψη της θέσης

 

Σημειώνουμε πως εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψην ενώ θα προτιμηθούν υποψήφιοι με μεγαλύτερη συνάφεια προηγούμενης εμπειρίας στις προκηρυχθείσες θέσεις.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

α) επιλογή υποψηφίων μέσω Βιογραφικού Σημειώματος και Cover Letter

β)  επιλογή υποψηφίων μέσω Γραπτής Αξιολόγησης

γ) Συνέντευξη, ενώ οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την επόμενη φάση αξιολόγησης θα κληθούν να προσκομίσουν 1 συστατική επιστολή

 

Προφίλ Υποψήφιου

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/TEI με συνάφεια στην Πληροφορική
 • Εργασιακή εμπειρία σε θέση τουλάχιστον 1 χρόνο
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση της τεχνολογίας Λειτουργικών Συστημάτων και Εφαρμογών Γραφείου
 • Επαρκής γνώση Δικτύων

Επιθυμητές Δεξιότητες Υποψήφιου

 • Οργανωτικές ικανότητες, επιμέλεια, επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Δημιουργικότητα, διάθεση μάθησης, εργασίας και επικοινωνίας σε ένα πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Άριστη διαχείριση γραπτού λόγου στα ελληνικά και της αγγλικής σε εξειδικευμένα κείμενα
 • Εξαιρετικές γνώσεις υπολογιστών
 • Δυνατότητα εργασίας σε στενά χρονοδιαγράμματα
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και κριτικής προσέγγισης
 • Γνώση παραπάνω ξένων γλωσσών

 

Υποχρεώσεις και Ευθύνες Θέσης

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη στελέχωση του φορέα, θα κληθεί να συνεργαστεί, υπό την καθοδήγηση των Project Managers, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες ενδεικτικά:

 • Την εγκατάσταση, τον έλεγχο/συντήρηση και την αναβάθμιση του Εξοπλισμού της Εταιρείας (S/W, H/W)
 • Την υποστήριξη των χρηστών του Ινστιτούτου σε θέματα εξοπλισμού πληροφορικής, DeskTop Εφαρμογών και λειτουργικών συστημάτων
 • Την υποστήριξη και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού (υπολογιστές, εκτυπωτές, Routers κλπ)
 • Την επίλυση θεμάτων Λογισμικού (MS Windows, MS Office κλπ)
 • Την υποστήριξη των τεχνολογικών συστημάτων που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο (CEREBRUM, Pangea System)

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.irtea@gmail.com