Πρόσκληση συμμετοχής Common Security and Defence Policy Common Module

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων ως μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί φοιτητές προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/υποψ. διδάκτορες να δηλώσουν συμμετοχή στο  Common Security and Defence Policy Common Module που διοργανώνει η Σχολή Ικάρων 15-19 Μαΐου 2017 υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας.

1. Συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες θα είναι μαθητές ΑΣΕΙ, ΑΕΙ. Απαιτείται η βασική γνώση της ιστορίας και των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), καθώς και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητό επίπεδο: Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) Level B1 or NATO STANAG Level 2).
Ημερομηνία: 15-19 Μαΐου 2017

2. Κόστος
Δεν απαιτείται συνδρομή για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

3. Μεταφορά
Η Σχολή Ικάρων θα παρέχει μεταφορά από και πρός τον Ηλεκτρικό Σταθμό Κηφισιάς. Οι ακριβείς ώρες των δρομολογίων θα κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Όσοι/ες επιθυμούν να μεταβούν στη Σχολή με ιδιωτικό όχημα, παρακαλούνται να δηλώσουν στον Αξκο σύνδεσμό τα στοιχεία του οχήματος (αρ.κυκλοφορίας, τύπος, χρώμα)

4. Τοποθεσία
Σχολή Ικάρων, Αεροπορική Βάση Δεκελείας, Αχαρναί, Αττική, Τ.Κ. 13671

5. Υποβολή αιτήσεων
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το αργότερο μέχρι 7 Απριλίου 2017 στο hr.irtea@gmail.com α) Βιογραφικό Σημείωμα β) Κείμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος 300 λέξεων γ) Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας

Η ολοκλήρωση της διαδικτυακής εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης (Internet Distance Learning/ IDL) είναι υποχρεωτική και θα ξεκινήσει στις 14 Απριλίου 2017 μέσω του επίσημου site του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (European Security and Defence College).