ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων–I.R.T.E.A., ένας φορέας με μακροχρόνια παράδοση στη διοργάνωση και διεξαγωγή επιτυχημένων συνεδρίων και επιμορφωτικών ημερίδων σε θέματα που άπτονται των Ευρωπαϊκών πολιτικών και Ευρωπαϊκής οικονομίας,προκηρύσσει δυο (2) θέσεις εθελοντικής πρακτικής άσκησης για τη στελέχωση του Τμήματος Συνεδρίων του φορέα.

Προφίλ Υποψήφιου

 • Προπτυχιακός /-ή φοιτητής/-τρια των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας, καθώς και άλλων συναφών σπουδών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών – Γραπτού και Προφορικού Λόγου (γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί)
 • Οργανωτικές ικανότητες, επιμέλεια, επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Δημιουργικότητα

Περιγραφή Θέσης

Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στη στελέχωση του Τμήματος Συνεδρίων του φορέα, θα κληθούν να συνεργαστούν, υπό την καθοδήγηση του Επικεφαλής του Τμήματος, με στόχο τη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων και λοιπών δραστηριοτήτων. Ως βασικές αρμοδιότητες, οι υποψήφιοι θα αναλάβουν, μεταξύ άλλων:

 • Υποστήριξη της διαδικασίας οργάνωσης Συνεδρίων, Ημερίδων και λοιπών Εκδηλώσεων του φορέα
 • Υποστήριξη επικοινωνίας μεstakeholders, υποστηρικτές εκδηλώσεων και συμμετέχοντες
 • Υποστήριξη κάλυψης αναγκών Logistics των εκδηλώσεων και οργανωτική υποστήριξη
 • Συγγραφή δελτίων τύπου, επικοινωνία με ΜΜΕ, αποδελτίωση δραστηριοτήτων και υποστήριξη προβολής των εκδηλώσεων
 • Παρουσία και συμβολή στη Γραμματεία των συνεδρίων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης οργανωτικής ανάγκης
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες διάχυσης συμπερασμάτων των συνεδρίων, ενημέρωση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και ιστοσελίδας του φορέα

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομάδα του I.R.T.E.A. παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.irtea@gmail.com, αναγράφοντας ως θέμα: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, έως την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομο Κείμενο (μέγιστο μέγεθος 200 λέξεις) στο οποίο θα εκθέτουν τους λόγους που θεωρούν πως είναι κατάλληλοι για την κάλυψη της θέσης

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.irtea@gmail.com