Πτυχές του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το παρόν συλλογικό έργο είναι το προϊόν εργασίας της ερευνητικής ομάδας για «το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Οκτώβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2013). Την ερευνητική ομάδα συντόνισαν από κοινού η Μαίρη Μαργαρώνη και η Αικατερίνη Βούλγαρη. Η πρώτη είχε την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου του παρόντος τόμου, ενώ η δεύτερη ανέλαβε τη γλωσσική του επιμέλεια. […]

Νορβηγία & Υδρογονάνθρακες

Το νορβηγικό μοντέλο στηρίζεται πάνω σε «δέκα εντολές» τις ποίες συνέταξε αρμόδια επιτροπή και οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή της χώρας στις 14 Ιουνίου 1971. Οι Δέκα Εντολές της Νορβηγίας εδράζονται σε τρεις βασικές αρχές: 1. Όφελος για ολόκληρο το … Read the rest

Τα Βαλκανικά Κράτη μέλη ως εκφραστές της Ε.Ε. και o ευρωπαϊκός προσανατολισμός αυτών

Αρχικά θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όταν μιλάμε για Βαλκανική ταυτότητα, τουλάχιστον στη διάρκεια του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα αναφερόμαστε στο πως αντιλαμβάνονταν τα πράγματα οι πολιτικές ελίτ της περιοχής που ήταν γνώστες των διαδικασιών για την … Read the rest

Η Συμμετοχική Δημοκρατία:Τί μπορεί να υιοθετήσει η Ε.Ε. από το μοντέλο της Ελβετικής–άμεσης Δημοκρατίας

Η εργασία αυτή διερευνά τον παρεμβατισμό της Ένωσης στις οικονομίες των κρατών–μελών ως επακόλουθο μέτρο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης τονίζοντας κυρίως το σημείο της γενικής αποδοκιμασίας των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν η … Read the rest

Μετανάστευση: Διεθνολογικές και οικονομικές πτυχές

«Τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας συχνά οφείλονται σε υλικές αλλαγές, στην αύξηση του πληθυσμού και σε άλλα θεμελιώδη οικονομικά αίτια, τα οποία, λόγω του βαθμιαίου χαρακτήρα τους διαφεύγουν της προσοχής των παρατηρητών της εποχής, αποδίδονται στις ανοησίες των ηγετών των κρατών ή στον φανατισμό των αθέων». […]

Η ενίσχυση των σχέσεων σε θέματα Ασφάλειας μεταξύ των κρατών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής ΜεσογείουΗ ενίσχυση των σχέσεων σε θέματα Ασφάλειας μεταξύ των κρατών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Η περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου[1] υπέστη τα τελευταία χρόνια σημαντικές γεωοικονομικές και γεωπολιτικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα η οικονομική κρίση στην ευρωζώνη και οι αναταραχές στην Μέση Ανατολή συνδεδεμένες με την Αραβική Άνοιξη, όπως και η ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων πετρελαίου … Read the rest

Έρευνα Κοινής ΓνώμηςPublic Opinion ResearchSondage d’opinion

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων με αφορμή τους κλυδωνισμούς που δέχεται η Ελλάδα και η Ευρώπη στον οικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό τομέα πραγματοποίησε από την 1η Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου, με μεγάλη επιτυχία, μια … Read the rest