ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων–I.R.T.E.A., ένας φορέας με μακροχρόνια παράδοση στη διοργάνωση και διεξαγωγή επιτυχημένων συνεδρίων και επιμορφωτικών ημερίδων σε θέματα που άπτονται των Ευρωπαϊκών πολιτικών και Ευρωπαϊκής οικονομίας,προκηρύσσει δυο (2) θέσεις εθελοντικής πρακτικής άσκησης για τη στελέχωση … Read the rest

Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ Placement I.R.T.E.A. στις Βρυξέλλες

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A. συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που διαγράφει τα τελευταία έτη, προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του, να υπηρετήσει το όραμά του και να συμβάλλει στην εξωστρέφεια επιστημόνων και στελεχών […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ PLACEMENT ΓΡΑΦΕΙΟΥ I.R.T.E.A. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A. συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που διαγράφει τα τελευταία έτη, προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του, να υπηρετήσει το όραμά του και να συμβάλλει στην εξωστρέφεια επιστημόνων και στελεχών της κοινωνίας των … Read the rest