Ανακοίνωση για τις θέσεις Assistant of Project Management

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι αιτήσεις για τις θέσεις Assistant of Project Management λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης των θέσεων θα κλείσουν στις 3/11/2017 και ώρα 24:00.

[…]

Προκήρυξη (1) θέσης εργασίας IT Assistant μερικής απασχόλησης

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. αποτελεί έναν καινοτόμο και ισχυρό Ακαδημαϊκό Think-Tank για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα εξέλιξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γεφυρώνοντας το χάσμα … Read the rest

Προκήρυξη (2) θέσεων εργασίας Assistant of Project Management πλήρους απασχόλησης

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. αποτελεί έναν καινοτόμο και ισχυρό Ακαδημαϊκό Think-Tank για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα εξέλιξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γεφυρώνοντας το χάσμα … Read the rest

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ I.R.T.E.A. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Η παρουσία του I.R.T.E.A. στις Βρυξέλλες στόχο έχει να παρακολουθεί από κοντά τις δράσεις και τις εξελίξεις των Ευρωπαϊκών Θεσμικών οργάνων, να αναδεικνύει και να προωθεί τις θέσεις του I.R.T.E.A. για τις πολιτικές της Ένωσης, έτσι ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας. […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων–I.R.T.E.A., ένας φορέας με μακροχρόνια παράδοση στη διοργάνωση και διεξαγωγή επιτυχημένων συνεδρίων και επιμορφωτικών ημερίδων σε θέματα που άπτονται των Ευρωπαϊκών πολιτικών και Ευρωπαϊκής οικονομίας,προκηρύσσει δυο (2) θέσεις εθελοντικής πρακτικής άσκησης για τη στελέχωση … Read the rest

Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ Placement I.R.T.E.A. στις Βρυξέλλες

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A. συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που διαγράφει τα τελευταία έτη, προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του, να υπηρετήσει το όραμά του και να συμβάλλει στην εξωστρέφεια επιστημόνων και στελεχών […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ PLACEMENT ΓΡΑΦΕΙΟΥ I.R.T.E.A. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A. συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που διαγράφει τα τελευταία έτη, προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του, να υπηρετήσει το όραμά του και να συμβάλλει στην εξωστρέφεια επιστημόνων και στελεχών της κοινωνίας των … Read the rest