Οικονομική Ανασυγκρότηση της Ελληνικής Ναυτιλίας και Τρόποι Επαναπατρισμού της

Σύμφωνα με στοιχεία της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (εφεξής UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development), το έτος 2013 η Ελλάδα βρέθηκε για ακόμα μια φορά τις τελευταίες δεκαετίες, στην πρώτη θέση μεταξύ … Read the rest

Η σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική κρίση, το δημοκρατικό έλλειμμα και η άνοδος του Ευρωσκεπτικισμού

Αφετηρία της παρούσας έρευνας, την οποία διεξήγαγαν η  Δήμητρα Μισσιρά, ο Κωνσταντίνος Σαραβάκος και η Μαίρη Μαργαρώνη, αποτέλεσε ο αναστοχασμός για τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά επακόλουθα που προέκυψαν από τη σύγχρονη πολυδιάστατη κρίση στην Ε.Ε. (και όχι μόνο), η οποία –με τη σειρά της– πυροδότησε πολλαπλές μορφές ευρωσκεπτικισμού, που επιβεβαιώθηκε στις τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2014. […]